Przegląd techniczny nieruchomości

Przeglądy okresowe budynków dotyczą nie tylko i wyłącznie weryfikowania ich stanu estetycznego, ale też stanu poszczególnych instalacji w danym obiekcie. Należy pamiętać o tym, że okresowe przeglądy budowlane mogą być realizowane wyłącznie przez inspektorów budowlanych, którzy posiadają odpowiednie oraz obowiązujące uprawnienia do przeprowadzania tego typu badań technicznych obiektów. Trzeba wspomnieć również o tym, że przegląd budowlany Poznań zgodnie z bieżącymi przepisami prawa budowlanego jest obligatoryjny dla wszystkich właścicieli, jak też zarządów oraz administratorów obiektów o różnym przeznaczeniu, a więc zarówno budynków mieszkalnych, ale również handlowych, czy również usługowych.

Co warto wiedzieć na temat przeglądu okresowego budynku?
Na początku powinno się wyraźnie podkreślić, że wszystkie zasady, jak też detale dotyczące obligatoryjnych przeglądów okresowych budynków ustalone są w ustawach prawa budowlanego, które określają między innymi, kto jest uprawniony do przeprowadzania takich badań technicznych obiektów. Właściciele i zarządcy obiektów powinni być świadomym, że takie badanie a także kontrole mogą być wykonywane jedynie przez inspektorów budowlanych. Pamiętajmy także o tym, że przegląd budowlany Poznań jest to zarówno przegląd ogólnobudowlany, jak też dotyczący poszczególnych instalacji stosowanych w danym obiekcie. Co za tym idzie, sprawdzana jest instalacja elektryczna, sanitarna, wentylacyjna, systemu grzewczego, klimatyzacyjna czy także wodno-kanalizacyjna. W sytuacji badania okresowego rocznego projektuje się również weryfikację stanu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych. O ile chodzi o sprawdzenie stanu przewodów kominowych to tyczy się to oceny stanu technicznego przewodów dymowych spalinowych, niemniej jednak również wentylacyjnych. Co za tym idzie, przegląd budowlany Poznań obejmujący kontrolę przewodów kominowych tyczy się sprawdzenia siły ciągu kominowego, niemniej jednak również namierzenia uszkodzeń czy modyfikacji w przewodach. Warto zdawać sobie sprawę o tym, że każda taka kontrola oraz przegląd okresowy kończy się sporządzeniem odpowiedniego protokołu, jak również dołączeniem wymogów, które dotyczą np poprawienia określonych elementów. W przypadku badania technicznego co pięć lat sprawdzana jest również instalacja elektryczna i piorunochronna.

Warto sprawdzić: przegląd budowlany Poznań.