Co obejmuje szkolenie bhp

Właściwie każdy pracodawca musi zorganizować swoim pracownikom szkolenia po przyjęciu do pracy. Szkolenia bhp ppoż powinna przeprowadzać osoba, która ma odpowiednie uprawnienia. W wypadku szkoleń dotyczących bhp zapis jest dość ogólny.

Ustawodawca nie precyzuje, aby musiała być to osoba, która ukończyła dokładnie sprecyzowane studia z zakresu bhp. Musi mieć doświadczenie zawodowe i znać branżę, w której będzie przeprowadzać szkolenie. A przy tym musi ukończyć kurs metodyczny albo wykazać, że podczas swoich dowolnych studiów miała zajęcia pedagogiczne. Ogólnie rzecz ujmując to pracodawca decyduje, komu powierza przeprowadzenie szkolenia. W praktyce zwykle wynajmuje firmę, która świadczy usługi bhp i to w niej pracują specjaliści, którzy mogą przeprowadzić szkolenie. O ile chodzi o szkolenia przeciwpożarowe sprawa wygląda nieco przeciwnie. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia szkolenia jest inspektor ochrony przeciwpożarowej, czyli osoba, która ukończyła specjalny kurs dla inspektorów. A przy tym szkolenie przeprowadzić może inżynier pożarnictwa lub specjalista ochrony przeciwpożarowej. Zarówno szkolenia bhp, jak i przeciwpożarowe muszą być przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia pracownika. Szkolenia bhp powinno się odnawiać co dwa albo co trzy lata. W niektórych firmach szkolenia dla kadry kierowniczej odnawia się co 5 lat. Zależne jest to od branży i stanowiska pracy. Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są raz. Ustawodawca nie podaje żadnego terminu ważności. Wielu pracodawców przeprowadza jednakże szkolenia przeciwpożarowe cyklicznie. Zwłaszcza w dużych zakładach pracownikom przypomina się o priorytetowych zasadach i drogach ewakuacyjnych. Często także przeprowadza się próbny alarm przeciwpożarowy, którego misją jest przeprowadzenie ewakuacji. Duże firmy, które zatrudniają kilkanaście albo więcej osób na prawdę bardzo często wiążą się z określoną firmą, która zajmuje się wszystkimi szkoleniami pracowników. Obsługa bhp obejmuje wówczas także szkolenia z udzielania pierwszej pomocy albo tymczasowe porady dla pracodawców, jeżeli pojawi się w firmie jakaś konkretna sprawa, która wymaga konsultacji ze specjalistą bhp.

Polecana strona: obsługa bhp zduńska wola.