Badania okresowe budynków – jakie usługi

Okresowe badania techniczne obiektów są obowiązkowe dla właścicieli, zarządców oraz administratorów budynków o różnym przeznaczeniu, a więc między innymi budynków mieszkalnych, niemniej jednak też usługowych czy użytku publicznego. Pamiętajmy natomiast o tym, że przegląd budowlany Toruń powinien być wykonywany przez kompetentnego inspektora budowlanego, który posiada nie tylko odpowiednie uprawnienia, ale również kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie wykonywania przeglądów technicznych różnorakich obiektów. Warto pamiętać też o tym, że detale a także zasady dotyczące wykonywania takich przeglądów technicznych obiektów zawarte są w poszczególnych ustawach przepisów budowlanych, które donoszą między innymi o czterech podstawowych rodzajach okresowych badań technicznych obiektów.

Okresowe badania techniczne budynku – co należy wiedzieć?
Głównie okresowe badania techniczne podzielone są na cztery główne kategorie, które zostały wyróżnione w ustawie prawa budowlanego. Co za tym idzie, jest to badanie odbywające się dwa razy do roku, badanie odbywające się co roku, jak także co pięć lat. Czwarta kategoria to badania, które muszą być zrobione każdorazowo, jeżeli już tylko dojdzie do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia budynku czy też awarii instalacji wykorzystywanej w takim obiekcie. Co za tym idzie, przegląd budowlany Toruń dotyczy nie tylko i wyłącznie ogólnego stanu technicznego obiektu, z wyróżnieniem walorów estetycznych danego obiektu, ale też weryfikowania kondycji a także stanu poszczególnych instalacji stosowanych w budynku. Co za tym idzie, inspektorzy budowlani sprawdzają między innymi stan instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej czy także sanitarnej. Warto dodać również o tym, że za każdym razem po zrealizowaniu takiego przeglądu technicznego czy sprawdzeniu konieczne jest, by inspektor budowlany sporządził protokół, który powinniśmy przechowywać w książce obiektu, aby w każdej chwili posiadać pod ręką wszelkie protokoły. Takie protokoły na prawdę często zawierają zalecenia dotyczące poprawy określonych elementów budynku. Ponadto, przegląd budowlany Toruń dotyczy też weryfikowania stanu instalacji piorunochronnej, którą trzeba wykonywać co pięć lat.

Polecana strona: przegląd budowlany Toruń.